Informácie k stravovaniu

Informácie k stravovaniu

Vážení rodičia,

touto cestou vám chceme oznámiť, že v deň nástupu do školy (pondelok) 5.9.2022 žiaci 1.ročníka (aj vyšších ročníkov) dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny k vyplateniu stravy za mesiac september 2022 v školskej jedálni s výškou úhrady a bankovým spojením.

V prípade, že stravu neuhradíte daný deň (najneskôr do 6.9.2022) bude sa to chápať, že o stravovanie vášho dieťaťa v školskej jedálni nemáte záujem.

Ďakujeme za včasnú úhradu a tešíme sa na spoluprácu!

vedúca šk.jedálne / kontakt  033 779 2471

JEDÁLNY LÍSTOK - klik

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA