EKO - MIKULÁŠ 2019

EKO - MIKULÁŠ 2019

V dňoch 2. a 3. 12.2019 sa na našej škole konalo ďalšie každoročné stretnutie s miestnymi Základnými školami!

Tohtoročné stretnutie sa nieslo v duchu záchrany opeľovačov!

Organizátormi boli gymnazisti z kolégia Zelenej školy, ktorí si pre deti oboch základných škôl vo Vrbovom pripravili vianočné tvorivé dielne, spojené so športovými aktivitami.

O občerstvenie sa postarali žiaci štvrtého ročníka bilingválnych tried v rámci svojej žiackej firmy.

Absolvovali sme dva krásne dni plné zábavy, športu aj vzdelávania!

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Tím Zelenej školy.