Ekodeň 2019

Ekodeň 2019

V dňoch 6. a 7. mája kolégium Zelenej školy za pomoci pani učiteľky Michálkovej a pani učiteľky Chromiakovej usporiadalo akciu pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl vo Vrbovom.
Na začiatku sme deťom rozdali testy a snažili sa zistiť, aké majú vedomosti o ekológii.

Následne si vypočuli prezentáciu, kde sa okrem iného dozvedeli aj správne odpovede na otázky z testu.

Deti sa rozdelili do niekoľkých družstiev. Časť žiakov išla do telocvične, kde absolvovali opičiu dráhu, hádzanie frisbee, basketbal, florbal a futbal.  Zvyšok žiakov ostal v aule gymnázia.

Tam si mohli vyskúšať vyrobiť

- vlastné mydlo,

- ušiť si sieťovky na ovocie a zeleninu,

- vyrábali hnojivo,

- recyklovaný papier

- naslepo hádali, akú rastlinu majú v ruke.

Vonku prebiehala aktivita, kedy hľadali vopred určené rastliny.

Ak účastníkom náhodou vyhladlo, mohli sa ísť občerstviť do bufetu.

Po asi dvoch hodinách sa ľudia z telocvične a auly vymenili, aby mal každý možnosť vyskúšať si všetko.


Po skončení hlavného programu im boli rozdané rovnaké testy ako na začiatku dňa, aby sme zistili, či sa niečo naučili. Žiaci počas celého dňa získavali body a víťazný tým bol odmenený.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA