Eko-Mikuláš

Eko-Mikuláš

V dňoch 4. – 5.12.2017 sa v priestoroch nášho gymnázia po prvýkrát uskutočnila akcia s názvom EkoMikuláš. Organizátormi tejto akcie boli žiaci z kolégia Zelenej školy, ktorí si pre deti oboch základných škôl vo Vrbovom pripravili vianočné tvorivé dielne, spojené so športovými aktivitami. Deti siedmeho a ôsmeho ročníka si mohli vyskúšať výrobu ikebán, vianočných vencov, snehuliačikov a mnoho ďalších výrobkov s vianočnou tematikou , tvorených najmä z ekologických materiálov. V rámci tejto akcie si žiaci zahrali rôzne športové hry a absolvovali tiež kurz prvej pomoci pod dohľadom dobrovoľníkov z Červeného kríža. O občerstvenie sa postarali žiaci štvrtého ročníka bilingválnych tried v rámci svojich žiackych firiem.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA