Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Vo štvrtok 11. februára sa pod záštitou Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnilo krajské kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv. Prvýkrát sa študenti stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja stretli v online priestore. Priebeh regionálneho kola sa niesol pod gesciou ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a verejnej ochrankyne ľudských práv Márie Patakyovej.  Obľúbenú súťaž otvorili online príhovormi primátor mesta Piešťany Peter Jančovič a riaditeľ piešťanského gymnázia Radim Urban. Primátor mesta prevzal už tradične záštitu nad krajským kolo olympiády. Spolu s predstaviteľmi spolupracujúcich inštitúcií, dekankou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity doc. Vierou Peterkovou a riaditeľom tlačového oddelenia kancelárie zastúpenia OSN vo Viedni Martinom Nesirskym, sa prihovoril súťažiacim stredoškolákom a zaželal im úspech vo všetkých kolách súťaže. Po 1. kole, ktoré tvoril online test, postúpilo do 2. kola ústnej časti 8 najlepších riešiteľov testu. Poradie študentov určila trojčlenná hodnotiaca komisia. Diplomy a zaujímavé vecné ceny, ktorými súťaž podporila kancelária primátora mesta Piešťany, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a UNIS Vienna budú víťazom slávnostne odovzdané pedagógom piešťanského gymnázia a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Vlajky nášho Gymnázia J. B. Magina obhajoval študent 4.BA triedy Ján Mihálik, ktorému sa nepodarilo  v silnej konkurencii postúpiť do celoštátneho kola.

23. ročník Olympiády ľudských práv zaznamenal svoj ďlaší významný úspech, keďže práve v týchto dňoch poslanci europarlamentu rozhodli o tom, že projekt olympiády sa na Slovensku stáva laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020.

Postupujúcim prajeme veľa úspechov.

Mgr. Tatiana Vavríková

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA