Máme víťaza kultúrno - vzdelávacieho kvízu v ruskom jazyku

Máme víťaza kultúrno - vzdelávacieho kvízu v ruskom jazyku

V rámci Európskeho dňa jazykov zorganizovalo Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
v spolupráci s Lipeckou štátnou technickou univerzitou kultúrno - vzdelávací kvíz.

Študenti 2. ročníka ruského bilingválu sa zúčastnili tejto súťaže pod vedením p. uč. Moniky Hagarovej.

Kvíz bol na vysokej úrovni, vyžadoval nielen vedomosti z ruského umenia a kultúry, ale aj logické uvažovanie pri riešení rébusov a hádaniek.  

Poskytol študentom nielen  veľa nových informácií, ale aj zábavu.

Veľkým prínosom bol aj pre pedagógov, ktorým ukázal nové, inovatívne spôsoby preverovania vedomostí.

Víťazom kvízu Lipeckej štátnej technickej univerzity, ktorý sa konal počas Európskeho dňa jazykov online bol žiak nášho gymnázia Ihor Bas.

Tu sú poradia škôl na prvých štyroch miestach:

 

1. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové
2.
Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
3. Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
4. Základná škola na nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

 

Z celého srdca blahoželáme a želáme nové úspechy v štúdiu ruského jazyka!

Srdečne gratulujeme.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA