Ochutnali sme Akadémiu veľkých diel

Ochutnali sme Akadémiu veľkých diel

Hoci druhý polrok školského roka priniesol množstvo zmien a nečakaných situácií, predsa sme sa so šiestimi študentkami rozhodli zapojiť sa do 5-dielneho kurzu Akadémie veľkých diel. Jeho cieľom je podporiť u účastníkov kritické myslenie, rozvíjať vzťah k umeniu, zmysluplne využiť voľný čas a dokázať sa sústrediť dlhší čas na jedno umelecké dielo. Stretnutia akadémie sme realizovali online v piatich (minimálne) 90 minútových (väčšinou nám však diskusia zachutila a potiahli sme dlhšie:)).

Venovali sme sa výtvarnému umeniu (Gauginova stolička, Vincetova stolička), filmovému umeniu (Alfréd Hitchcock: Okno do dvora), literárnemu umeniu (Čechov: Doma), hudobnému umeniu (Vivaldi: Štvoro ročných období) a aj filozofickému dielu (Platón: Obrana Sokratova). Nižšie si môžete prečítať ako to videli, počuli a cítili dievčatá:

„Do Akadémie veľkých diel som sa rozhodla prihlásiť bez zaváhania. Teraz, po ukončení kurzu, som so svojím rozhodnutím veľmi spokojná. Naše stretnutia sa niesli v príjemnej a priateľskej atmosfére. Čo sa mi páčilo azda najviac, bolo to, že stavebnými piliermi všetkých debát boli naše vlastné názory na jednotlivé umelecké diela. Potvrdilo sa mi, že žiadna myšlienka nie je správna ani nesprávna. Práve naopak, uvedomila som si, že majú potenciál navzájom sa dopĺňať a vytvárať ďalekosiahlu sieť. Najviac zo všetkých diel ma oslovil najviac majstrovský kúsok od A. Vivaldiho – Štvoro ročných období. Tento cyklus som vnímala ako zhmotnenie emócií, ktoré prežíva každý jeden z nás. Mnohokrát ale tieto emócie nedokážeme pomenovať a bližšie charakterizovať. Takáto hudba nám k tomu napomáha.“

 

„Do Akadémie Veľkých diel som sa prihlásila preto, aby som sa zlepšila v chápaní rôznych umeleckých diel a naučila v nich hľadať „skrytý“ význam. Najviac ma zaujali diela Stoličky a Okno do Dvora. Stoličky boli hneď prvým dielom. Keď som sa na obrazy pozerala sama, nevšimla som si niektoré detaily a nenapadli mi myšlienky, ktoré sme neskôr rozoberali na seminári. Stoličky charakterizovali oboch mužov a veľa vypovedali o ich živote či záľubách. Film Okno do Dvora ma najviac zaujal tým, že bol takmer celý natočený z izby Jeffa, pričom celý dej bol veľmi napínavý a pútavý. Som rada, že som sa zúčastnila tejto Akadémie s úžasnými dielami a ľuďmi.“

 

Tento kurz sa mi páčil hlavne preto, lebo mi pomohol spoznať diela, ku ktorým by som sa za iných okolností nedostala a nemala by som čas zamyslieť sa nad nimi do takej miery ako na týchto seminároch. Mojím najobľúbenejším dielom bola dvojica Stoličiek od Vincenta van Gogha. Myslím, že toto dielo sa nám na seminári podarilo najpodrobnejšie rozobrať a pouvažovať nad ním. Ale aj ostatné semináre pre mňa boli veľmi prínosné. Napríklad na seminári o Štyroch ročných obdobiach od Vivaldiho sme hútali o tom ako a či sa vôbec dajú z diela zistiť myšlienky autora, ktorý žil pred tromi storočiami.“

 

„Kurz Akademie veľkých diel, ktorý som absolvovala, bol podľa mňa veľmi zaujímavý a náučný. Pri preberaní známych diel zo všetkých smerov umenia sme viedli záživné debaty. Nie raz sme sa cez obsah a stvárnenie diela presunuli k autorovi. Veľmi ma zaujiali názory mojich spolužiačok a pani učiteľky, ktoré mi pomohli sa pozerať na svet aj iným pohľadom ako mojím vlastným. Zároveň som si veľmi užila príležitosť povedať svoj názor k rôznym témam, počuť reakcie naň, kedže v terajšej rýchlej dobe nie je vždy čas sa rozprávať o jednom diele hodinu a pol a prebrať ho úplne do hĺbky. Práve za toto som vdačná kurzu. Z diel konkrétne sa mi najviac páčilo, keď sme preberali Sokratovu obratnu, pretože diskusia bola veľmi zaujímavá a rozsiahla, kedže toto dielo otváralo mnohé otázky spoločnosti a ľudí.“

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA