Virtuálna rozlúčka s maturantmi

Virtuálna rozlúčka s maturantmi

Milé maturantky a milí maturanti!

Školský rok 2019/ 2020 sa Vás končí úplne inak ako si všetci predstavovali. Tradičná skúška dospelosti, spotené dlane, vyschnuté hrdlá, nadšené výkriky radosti, slávnostná rozlúčka z celou školou...

Tento rok o nezabudnuteľné momenty prišli nielen maturanti, ich spolužiaci ale aj ich učitelia.

Chceme sa preto rozlúčiť s Vami aspoň virtuálne. Boli ste súčasťou nášho gymnázia štyri, mnohí až päť rokov – denne sme mohli vnímať Vaše podnety, postrehy, riešenia, návody, Vaše úspechy, problémy, úsmevy aj slzy. Vnímali sme Vaše napredovnie, plnenie si cieľov, Vaše obavy aj nadšenie a entuziazmus.

Chceme poďakovať za každý deň strávený s Vami, za Vašu výnimočnú reprezentáciu našej školy, mesta aj Slovenska, ďakujeme za Váš zmysel pre priateľstvo a spoluprácu.

Želáme Vám, aby ste z brán nášho gymnázia vykročili správnou nohou. Nech sa naplnia Vaše sny o hľadaní životného poslania, nech Vás vždy obklopujú praví priatelia a nech sme na Vás hrdí nielen my, Vaši učitelia,  ale i  Vaši najbližší.

Veľa šťastia!!!

Sprostredkujeme preto slová na rozlúčku:

- od Vašich učiteľov a zamestancov školy (po kliknutí si môžete prečítať celý odkaz):

Mgr. Reháková: "Milí maturanti, život nám niekedy prináša zvláštne situácie a ...Maturantom

Mgr. Puváková: „Tvoja hlava – ako banka..“ zaznelo kedysi v prvom ročníku na našej hodine. A ... Piatakom

Mgr. Jamrichová: " Tých 5 rokov ubehlo nesmierne rýchlo. Za ten čas...Piatakom

Mgr. Michalková:  "Navždy zostanete...Maturantom

Mgr. Koišová: "Milí maturanti, teraz už absolventi. Verte, že...Maturantom

Ing. Kršňáková: "pre 4A: Po štyroch rokoch trápenia so mnou a s fyzikou, prajem vám všetkým veľa úspechov v ďalšom štúdiu, práci a všade tam, kde sa budete nachádzať."

p. Petríková: "Prajem maturantom veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu na vysokých školách a aj v ich osobnom živote. Nech naplno využijú vedomosti zo štúdia a taktiež rôzne praktické skúsenosti, ktoré nadobudli pri realizácii rozmanitých školských i mimoškolských aktivít na našom gymnáziu a svojimi úspechmi tak zároveň budú prezentovať dobré meno tejto školy."

- od Vašich spolužiakov:

"V mene všetkých žiakov školy, by som rád, aj keď takto virtuálne, poprial našim maturantom veľa úspechov v ich ďalších štúdiách ako aj v osobnom a neskôr aj profesionálnom živote.

Aj keď si to možno neuvedomujete, mnohým z nás ste spríjemnili pobyt na škole ako aj dali cenné rady na zvládnutie školských rokov.

Sme veľmi smutní, pretože sa s vami nemôžeme naživo rozlúčiť, ale veríme, že sa ešte uvidíme.

Takže ešte raz, ďakujeme vám všetkým a veľa šťastia!" A.Kinzel - predseda ŽŠR

- od Vás samotných voči škole, voči učiteľom, spolužiakom:

4A - rozlúčka "Kobri"

5BA - rozlúčka s básničkami pre učiteľov

Facebook

Youtube kanál