Naša študentka postupuje do celoslovenského kola...

Naša študentka postupuje do celoslovenského kola...

Krajské kolo Opympiády ľudských práv

 

6. februára sa na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo 12 stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja.

Súťaž otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ gymnázia Mgr. Radim Urban spolu s primátorom mesta Piešťany Dr. Petrom Jančovičom, ktorý ako v minulom roku prevzal patronát nad súťažou.

Zápolenie odštartovalo testom z odborných znalostí z oblasti domáceho a európskeho práva. Do popoludňajšieho 2. kola, ktoré pozostávalo z ústnej časti pred trojčlennou komisiou, postúpili úspešní riešitelia testu.

Z tých odborná komisia vybrala 8 najlepších riešiteľov, ktorí postúpili do celoštátneho kola. To sa bude konať v účelovom zariadení Ministerstva vnútra v Trenčianskych Tepliciach.

Diplomy a vecné ceny, ktoré do súťaže venoval primátor mesta Piešťany, Okresný úrad v Trnave, Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave a Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, víťazom odovzdali členovia odbornej komisie s doc. Petrom Rusnákom - učiteľom gymnázia a zároveň krajským koordinátorom súťaže.

Súťažiaci mali pripravenú aj zaujímavú prednášku o demokracii a antipolitike od politológa Dr.  Pavla Krištofa z Trnavskej univerzity.

Naše gymnázium dosiahlo úspech keď študentka maturitnej 5.BA postúpila do celoštátnej olympiády.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a želáme veľa úspechov!

Mgr. Tatiana Vavríková

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA