Vianočná krabica 2019

Vianočná krabica 2019

Kúzla naozaj existujú! Poďme spoločne spraviť jedno veľké a potešme babičky a deduškov z Domova dôchodcov Klas vo Vrbovom.

Tak znela výzva, ktorá sa šírila internetom asi dva mesiace pred Vianocami. Našich žiakov nadchla natoľko, že sa rozhodli do nej zapojiť a počas hodín náboženskej výchovy balili ponožky, drogériu, čaje a šálky, 

ale aj vlastnoručne vyrobené šály či anjelikov z medových plástov.

S jediným cieľom, aby potešili starkých vo vrbovskom domove dôchodcov. Vďaka pani Martinke Macháčovej sa balíčky dostali adresne (podľa toho, čo darček obsahoval, bol vybratý jeho adresát).

Obyvateľom domova dôchodcov ich rozdávali malí škôlkari, ktorí k darčeku pridali aj milý úsmev či bozk.

Facebook

Youtube kanál