Vianočná akadémia 2019

Vianočná akadémia 2019

Tradičný duch vianočných sviatkov opäť zavládol v celej budove Gymnázia Jána Baltazára Magina.

Dňa 20.12.2019 sme spolu v aule slávnostne ukončili rok 2019 Vianočnou akadémiou.

Žiaci vystúpili so svojimi scénkami, videom, tancom a spevom.

Predvedené výkony žiakov sú z roka na rok pestrejšie a kvalitnejšie, a naša porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tri najlepšie.

Nakoniec sa predsa zhodli, ocenili a odmenili herecký výkon žiakov 2BA triedy s ich scénkou Susedia.

Tradične bola vyhodnotená a ocenená aj vianočná výzdoba tried, ktorá posledný týždeň spríjemňovala vyučovanie. Aj v tomto roku sa najviac páčila výzdoba 3.A triedy.

Ďakujeme žiakom za kvalitné predvedenie programu a naladenie všetkých zúčastnených na tú pravú vianočnú náladu.

Po odovzdaní ocenení naše gymnázium zazívalo prázdnotou a uložilo sa na viac ako dvojtýždňový odpočinok.
8. januára 2020 sa opäť stretneme.

Gymnázium Jána Baltazára Magina praje všetkým svojim žiakom, zamestnancom, priaznivcom, či podporovateľom, ale aj všetkým ľuďom krásne, pokojné a ničím nerušené Vianoce.

Facebook

Youtube kanál