Vianoce v Afrike

Vianoce v Afrike

Dňa 18.12.2019 privítali študenti na pôde Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom zástupcov Afrického kultúrneho centra v Bratislave.

Dôvodom návštevy týchto mladých ľudí z Kene, toho času študujúcich na slovenských univerzitách, bolo upriamiť pozornosť na rovnaké záujmy mladých ľudí rôznych rás, a tým eliminovať odmietanie neznámeho.

Študenti sa zapájali do diskusie zaujímavými otázkami. Pri rozprávaní o tradičných oslavách Vianoc jednotlivých kmeňov sa veľa nasmiali.

Záver bol obohatený známou africkou pesničkou Jambo, ktorú si spoločne zaspievali za sprievodu „našich hudobníkov“.

Aj týmto spôsobom sme chceli ukázať verejnosti, že na slovenských školách pozitívne vnímame rasovú rôznorodosť a odmietame akýkoľvek prejav diskriminácie, či nevraživosti voči iným rasám.

 

Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme krásne a pokojné Vianoce!

Študenti a zamestnanci Gymnázia J. B. Magina Vrbové.

Facebook

Youtube kanál