Kto by chcel žiť v štáte, kde sa nebude trestať vražda?

Kto by chcel žiť v štáte, kde sa nebude trestať vražda?

Kto by chcel žiť v štáte, kde sa prechod za hranice trestá smrťou?

Prečo sme si počas komunizmu strážili hranice my a naši susedia ich nestrážili?

Na koho sa môžeme vyhovoriť, že naša krajina nie je taká, akú by sme chceli? Kto za to môže?

Čo sa stalo so sudcami a prokurátormi socializmu po páde tohto režimu?

Čo všetko by „spomienkoví optimisti“ vedeli dnes obetovať, aby žili tak, ako predtým?

Tieto a mnohé iné otázky nám nastolila diskusia o tridsiatom výročí Nežnej revolúcie, ktorá sa uskutočnila v aule školy 9.12.2019 pod záštitou Living memory.

Prednášky sa zúčastnili žiaci štvrtých a piatych ročníkov, ktorí ukázali, že sa o dianie v našej spoločnosti zaujímajú, že im nie sú ľahostajné rôzne korupčné kauzy a že hoci sú spokojní s demokraciou, vedia, že na nej ešte

treba pracovať...

Pre nás všetkých to bol naozaj čas tuhého premýšľania, vďaky za slobodu, ale i uvedomenia si, že už nemáme na koho ukázať, lebo teraz sme „na ťahu“ my.

HP

Facebook

Youtube kanál