Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne  oslávili sviatok sv. Mikuláša

Žiaci ruských bilingválnych tried sa spojili, aby originálne oslávili sviatok sv. Mikuláša

V tomto školskom roku sa oslavy sv. Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina niesli v netradičnom štýle.

Gymnazisti z Vrbového privítali svojich rovesníkov z ruskej bilingválnej triedy z Banskej Štiavnice, aby si spoločne za prítomnosti predstaviteľov Ruského centra vedy a kultúry z Bratislavy posedeli pri samovare (tradičné ruské zariadenie na varenie vody na prípravu čaju).

Naša moskovská lektorka v úvode predstavila žiakom tradíciu pitia silného ruského čaju, ktorú zachytili vo svojich dielach aj významní ruskí maliari či spisovatelia.

Následne sa všetci usadili v aule školy, kde si popri pití čaju a ochutnávke  tradičných ruských dobrôt mali možnosť overiť doposiaľ získané jazykové zručnosti.

Sme veľmi radi, že učitelia ruských tried priblížili aj takýmto netradičným spôsobom zvyky a tradície krajiny, ktorej jazyk sa učia.

Pre žiakov a učiteľov  Gymnázia I. Kmeťa z  Banskej Štiavnice to bola prvá návšteva v našom meste, regióne a napriek nie veľmi priaznivému počasiu odchádzali domov nielen  s novými pozitívnymi skúsenosťami, ale taktiež s priateľstvami.  

Aj pre našich žiakov bolo toto stretnutie prínosom:

„Príjemná atmosféra a dobrý program.“

„Bol to zaujímavý deň. Mohli sme zažiť ruskú tradíciu  a dozvedeli sme sa nové informácie.“

„Som rád, že som spoznal nových ľudí, ktorí majú rovnaké nadšenie pre učenie sa cudzích jazykov.“

„Bolo to skvelé a naozaj sa mi to páčilo. Žiaci z Banskej Bystrice boli milí a dúfam, že prídu aj o rok, alebo prídeme my k nim.“

Ako tvrdí ruské príslovie: „So samovarom je čaj dôležitejší, konverzácia veselšia."

Facebook

Youtube kanál