Žiaci základných škôl nahliadli do každodenného života gymnazistov

Žiaci základných škôl nahliadli do každodenného života gymnazistov

Dňa 27.11. 2019 sme privítali žiakov základných škôl spolu s ich rodičmi na pôde našej školy.

Počas dňa otvorených dverí mali návštevníci možnosť zažiť jeden deň v koži stredoškoláka.

Prešli si hodiny cudzích jazykov, vyskúšali pokusy v laboratóriu,

na hodinách fyziky, či matematiky si overili úroveň logického myslenia.

Počas prestávok im starší žiaci ukázali produkty, ktoré vyrábajú v rámci projektovej

a dobrovoľníckej činnosti.

Ani mladší spolužiaci sa nedali a v rámci prezentácií predstavili svojim kamarátom 

zo základných škôl cestu adopcie našich školských včelích úľov ako súčasť projektu Zelená škola.

 

Veríme, že každý z návštevníkov si našiel niečo, čo ho zaujalo a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami

túto sobotu 30.11.2019 o 8:30 hod. na prípravných kurzoch pre prijímacie pohovory!!!

Facebook

Youtube kanál