Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 19.11. a 22.11. 2019 sa uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom jazyku, kde si žiaci preverili svoje zručnosti.

Olympiády sa zúčastnilo dvanásť žiakov v kategórii 2C1, dvaja žiaci v kategórii 2C2, dvaja žiaci v kategórii 2A a traja žiaci v kategórii 2B.

Výhercovia a postupujúci do okresného a krajského kola sú:

Kategória 2A: Dominika Briganová

Kategória 2B: Zdenka Mgnusová

Kategória 2C1: Adam Kinzel

Kategória 2C2: Mário Zahorjan

Víťazom blahoželáme!

Facebook

Youtube kanál