KOŽaZ - kurz ochrany života a zdravia

KOŽaZ - kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 8.9. až 11.9. sa konal každoročný kurz ochrany života a zdravia - KOŽaZ (pamätníci na našej škole absolvovali podobný kurz pod názvom KOČaP), ktorého sa zúčastnili triedy 3.A a 3.BA. 

V skorých ranných hodinách (čiže o 6:30) sa absolventi kurzu zhromaždili v Piešťanoch, aby sa vydali do obce Nemecká pri Brezne.

Cestou vlakom sme pribrali aj Novomešťanov a aj posledného učiteľa v rámci pedagogického dozoru v zostave: Mgr. Pavol Koiš, PaedDr. Ján Kravárik a Mgr. Andrej Janoťák.

Penzión Hradisko mal všetko, čo mladý človek v penzióne hľadá: televíziu, veľké priestranné izby, poschodia s posteľami, chutnú stravu a samozrejme aj funkčnú Wi-Fi.  

Náš kurz mal niekoľko bodov spoločného programu, ktorému dominoval splav Hronu. Predchádzala tomu opekačka, večerné futbalové zápasy a turistika, ktorú sme zvládli aj napriek nie celkom priaznivému počasiu.

Splav Hrona všetci absolventi kurzu absolvovali za ideálnych podmienok – utorok nám vyšlo počasie a takisto nám priali aj vody Hronu, ktoré nás poháňali dopredu samé.   

Štyri dni strávené na KOŽaZ-e boli pre nás predĺžením prázdnin, príležitosťou nabrať nové zážitky a skúsenosti, ktoré nám už nikto nikdy nezoberie.

Na záver by sme preto chceli vrelo odporučiť absolvovať kurz formou splavu divokého Hrona všetkým budúcim tretiakom. 

Facebook

Youtube kanál