Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Posledný júnový piatok sme sa v aule školy slávnostne rozlúčili so školským rokom 2018/2019.

Po štátnej hymne zaznel príhovor predsedu žiackej školskej rady Adama Kinzela, ktorý zhodnotil školský rok z pohľadu študentov.

Riaditeľka školy Mgr. Henrieta Gromanová slávnostným príhovorom vyzdvihla úspešné triedy, ktoré svojim vynikajúcim študijným priemerom reprezentovali naše gymnázium.

Nasledovalo oceňovanie a z rúk vyučujúcich si študenti prebrali Euklidovu cenu za matematické úspechy, diplomy za športové úspechy a poďakovania za prácu v projekte Zelená škola.

Ocenení boli aj študenti za výborný prospech a reprezentáciu školy. V prospechovej súťaži riaditeľka školy ocenila „skokanov“ roka – žiakov, ktorí si výrazne zlepšili svoje výchovno-vzdelávacie výsledky. Z jej rúk prebrala cenu aj „najúspešnejšia študentka roka 2018/2019“ Dominka Pánska. Tá svojou výnimočnou prácou E250 – Tichý zabijak bude reprezentovať našu školu dokonca aj na medzinárodnej úrovni.  

Spevácke trio pod vedením Ing. Anastázie Kršňákovej sa postaralo aj o krásny kultúrny záver tejto slávnostnej ceremónie.

Prajeme Vám veľa oddychu, slnka a príjemné prežitie prázdnin!!!

Facebook

Youtube kanál