Mladý digitálny Európan 2019

Mladý digitálny Európan 2019

15.05. 2019 sa 15 študentov našej školy už po druhýkrát zúčastnilo vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan. 

Súťaž nadväzuje na veľmi obľúbenú súťaž Mladý Európan, ktorej sa niekoľko rokov pravidelne zúčastňujeme.

Mladý digitálny Európan sa realizuje formou školského online testovania pomocou elektronického testovacieho systému e-Test.

Úlohou študentov je počas 45 minútovej časovej dotácie úspešne vyriešiť nastolené otázky.

Tematické zameranie je história a súčasnosť Európskej únie.

Úlohy sú veľmi praktické, doplnené obrazovými prílohami s možnosťou výberu jednej alebo viacerých správnych odpovedí alebo samostatného riešenia zadaní.

Súťaž sa u nás teší veľkej obľube, študenti si rozšíria okruh svojich vedomostí, uvedomujú si, že je pre nich dôležité, aby sa stali uvedomelými občanmi EÚ.

Naši najlepší riešitelia- 3 študenti - dosiahli nad 90% úspešnosť

Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 71,8 %, pričom úspešnosť celého výskumu bola 60,0 %

Súťaže sa zúčastnilo 104 stredných škôl.

Gratulujeme!

Autor textu: Mgr. Tatiana Vavríková

Facebook

Youtube kanál