Stáž ruského študenta bola úspešne ukončená

Stáž ruského študenta bola úspešne ukončená

Dňa 7. apríla 2019  pricestoval do Vrbového študent 5. ročníka Moskovskej  štátnej  pedagogickej univerzity, aby absolvoval  medzinárodnú stáž na našom gymnáziu. V dňoch od 8. do 26. apríla sa zúčastnil  vyučovacích hodín u slovenských pedagógov a následne  vykonal pedagogickú prax v predmetoch ruský jazyk ako cudzí jazyk a anglický jazyk. Jeho odborná pedagogická stáž bola zavŕšená otvorenou hodinou  nielen pre pedagógov Gymnázia Jána Baltazára Magina, ale aj zástupcov z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

V rámci vyučovacích hodín preukázal vysokú variabilitu vyučovacích metód. Na záver vieme s istotou povedať, že tento mladý študent,  čoskoro budúci pedagóg,  bol prínosom pre našu školu nielen z hľadiska odborného, ale aj kultúrno-spoločenského. Viac o jeho skúsenostiach a zážitkoch z pobytu na škole, ako aj na Slovensku sa môžete dozvedieť v jeho článku. (kliknutím prejdete na článok)

Facebook

Youtube kanál