Vo svete virtuálnej reality

Vo svete virtuálnej reality

V rámci spolupráce s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave sa na našej škole dňa 4. apríla 2019 prezentovala Katedra aplikovanej informatiky s prednáškou na tému Vývoj počítačových hier a virtuálnej reality. Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. predstavil našim žiakom proces a technológie, ktoré sa používajú pri vývoji počítačových hier a ako ukážku predviedol rôzne typy hier s použitím virtuálnej reality. Všetci žiaci vyskúšali niekoľko minút vo virtuálnej realite. Po prednáške sa rozvinula živá diskusia na využitie a budúcnosť virtuálnej reality v bežnom živote.

Facebook

Youtube kanál