NA KOHO MYSLÍŠ, keď si pripínaš narcis?

NA KOHO MYSLÍŠ, keď si pripínaš narcis?

Aj tento rok sa naši študenti – dobrovoľníci s pokladničkami poberú ulicami mesta Vrbové.
V jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) - zaplavia žlté narcisy ulice, obchody a triedy.
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine.
Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou „rakovina“ !!!
Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám naprieč Slovenskom.

Facebook

Youtube kanál