Exkurzia do Výskumného ústavu

Exkurzia do Výskumného ústavu

Dňa 13. Marca 2019 sa študenti triedy 3. BA zúčastnili exkurzie do Výskumného ústavu v Piešťanoch, ktorej súčasťou boli laboratórne práce a skúmanie rastlín. Študenti v chemickom laboratóriu skúmali rôzne reakcie a potvrdzovali nimi prítomnosť sacharidov. Všetkých 5 pokusov úspešne zvládli a vyhodnotili. Študenti tak získali skúsenosti zo skutočného laboratória a práce v takomto prostredí. Overili si tak ich vedomosti z hodín chémie v praxi.
Biologická časť pozostávala z prehliadky. Študenti mohli nazrieť do miesta pre sušenie obilnín, oboznámili sa s viacerými druhmi obilnín, spôsobom sušenia a uskladnenia. Mali možnosť vidieť proces uskladňovania semien a následné klíčenie. Na všetky otázky študentov boli pracovníčky ochotné odpovedať a tak sa dozvedeli mnohé zaujímavosti. Ďalej si mohli vyskúšať pozorovanie mnohých rastlín cez mikroskop.

 

Facebook

Youtube kanál