Gymnazisti z Vrbového sa cez prázdniny nenudia

Gymnazisti z Vrbového sa cez prázdniny nenudia

Žiaci prvých a druhých ročníkov sa počas jarných prázdnin zúčastnili jazykového campu v mestečku Eindhoven v Holandsku.
Cieľom týždenného pobytu bolo zdokonaliť sa v rozprávaní v anglickom jazyku, obohatiť si slovnú zásobu a pre niektorých aj prekonať rečovú bariéru a nabrať odvahu komunikovať v cudzom jazyku. Žiaci spolu so svojimi rovesníkmi zo Španielska, Estónska a Belgicka tvorili medzinárodné tímy, ktoré pracovali na rôznych projektoch pod vedením lektorov z USA, Kanady, Anglicka, Walesu a Nového Zélandu.
Celodenný program bol rozdelený na niekoľko častí. Ráno prebiehali konverzačné hodiny, následne workshopy so zameraním na rozvoj kritického myslenia. Popoludnia boli venované športovým a umeleckým aktivitám, v ktorých mohli preukázať svoje zručnosti pracovať v medzinárodných tímoch. Večer prebiehal spoločný program, ktorý bol tematicky zameraný, napr. Talent Show, Music Quiz, Drama Evening. V strede týždňa mali žiaci „netradičné voľno“ – výlet do Amsterdamu, kde navštívili Múzeum Van Gogha, zažili plavbu amsterdamskými kanálmi, oboznámili sa s históriou mesta prostredníctvom audio sprievodcu a kapitána lode.
Pre žiakov najväčšou atrakciou bolo tiež hranie golfu poslepiačky, maľovanie portrétov či olympiáda na skákacom hrade.
Aj takýmto spôsobom chce naša škola poskytnúť žiakom reálny styk s jazykom, sprostredkovať skúsenosti z medzinárodného prostredia a obohatiť ich štúdium na strednej škole. Veď toto sú tie zážitky, ktoré s nimi zostanú po celý život!

O tom, že to naozaj boli super jarné prázdniny, svedčia aj vyjadrenia žiakov:

„Bolo super, že sme veľa komunikovali v anglickom jazyku počas aktivít, ale i na izbách.“

„Som veľmi rada, že som mala príležitosť ísť na jazykový camp. Pomohlo mi to zdokonaliť sa v angličtine a naučiť sa nejaké frázy v španielčine.“

„Vzniklo veľa nových zahraničných priateľstiev a s mnohými budeme ešte dlho v kontakte.“

„Páčilo sa mi, že sme boli zmiešaní v skupinách s ľuďmi z iných krajín.“

„Tento výlet bol jedným z najlepších zážitkov v mojom živote. Som veľmi vďačná, že som spoznala tak úžasných ľudí.“

„Ďakujem za najúžasnejší týždeň v živote!“

Facebook

Youtube kanál