Návšteva laboratória

Návšteva laboratória

Dňa 23. januára 2019 sa trieda 5. BB zúčastnila exkurzie do výskumného laboratória v Piešťanoch. Táto exkurzia bola rozdelená na dve časti biologickú a chemickú. Na biologickej časti žiaci pozorovali bunkové štruktúry obilnín, zeleniny a ich semien. Chemická časť pozostávala zo série 5 pokusov. Tieto pokusy sa zaoberali dôkazovými reakciami prítomnosti sacharidov. Všetci žiaci výsledky svojej činnosti zaznamenali do laboratórnych hárkov a svoje teoretické vedomosti overili v praxi, čo hodnotili veľmi pozitívne.

Facebook

Youtube kanál