Prípravné novembrové kurzy

Prípravné novembrové kurzy

Pre dnešného mladého človeka nie je jednoduché správne si vybrať strednú školu. Internet, rodičia, psychológ, výchovný poradca, kamaráti – každý odporučí niečo iné. Tak ako sa vyznať v spleti informácií, keď ich je toľko?
V sobotu 24. novembra 2018 sme otvorili dvere nášho gymnázia, aby do našich priestorov mali možnosť nahliadnuť i pracovne vyťažení rodičia. Kým si prezreli školu a získavali potrebné informácie, ich deti si overovali vedomosti z literatúry, gramatiky, pravopisu či schopnosť čítať s porozumením.
Usporiadali sme totiž už tradičné prípravné kurzy na prijímacie skúšky zo slovenského, anglického a ruského jazyka, pretože od budúceho školského roka otvárame okrem anglickej bilingválnej sekcie prvýkrát aj sekciu ruskú.
Výsledky dosiahnuté v prípravných testoch i erudované otázky žiakov naznačujú, že záujemcovia o našu školu sú zo svojich základných škôl veľmi dobre pripravení. To nás, samozrejme, teší, a sme radi, že pre mnohých sa staneme súčasťou ich ďalšieho napredovania v budúcom školskom roku.
Všetkým prajeme veľa úspechov pri marcových prijímacích skúškach!

Facebook

Youtube kanál