Študentská vedecká konferencia vo Vítkove

Študentská vedecká konferencia vo Vítkove

Česko-slovensko-poľská družba vybraných škôl bola aj v minulosti veľmi aktívna a organizovali sme viaceré spoločné akcie, ako sú športové dni či preteky dračích lodí. Tentokrát vítkovské gymnázium  zorganizovalo študentskú vedeckú konferenciu s pomocou mesta Vítkov. Za slovenskú stranu sa konferencie zúčastnila Soňa Predná s projektom Známe-neznáme jazero a Dominika Pánska s výskumom E250 – Tichý zabijak, obe žiačky Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové. Na konferencii za Slovensko vystúpili aj Beáta Macejková, žiačka Gymnázia Jána Baltazára Magina spolu s Natáliou Hložkovou zo španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom s hrou Červená krakatica. Z Poľska za zúčastnili študenti Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Po príchode vlakom nás na stanici čakali vítkovskí študenti. Spoločne sme navštívili zámok Hradec nad Moravicí aj Slezské múzeum v  Opave.

Konferencia bola otvorená na druhý deň. Konala sa v reprezentačnej sále vítkovského mestského úradu. Obecenstvo tvorili hlavne žiaci a učitelia z Gymnázia Vítkov, ale zúčastnili sa aj členovia mestského zastupiteľstva. Vstup na konferenciu bol otvorený pre verejnosť.  Po odchode z konferencie nás ešte študenti vzali na prehliadku Vítkova a jeho zaujímavostí.

Z konferencie sme odišli nielen obohatení o nové poznatky, ale aj príjemné zážitky a nové známosti so skvelými ľuďmi. Veríme, že táto družba bude naďalej prekvitať a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Facebook

Youtube kanál