Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika

Dňa 10.10.2018 žiaci 1.A a 2.A zažili deň plný fyziky. Najprv sa zúčastnili prezentácie „Kúzelná fyzika“ v rámci medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, kde mohli vidieť i spolupodieľať sa na  zaujímavých pokusoch z fyziky a zistiť, prečo veci fungujú tak ako fungujú, ako sa dajú zneviditeľniť predmety, ako sa dá rozsvietiť žiarivka, ktorú držíme v rukách, ako sa dá nájsť ťažisko, či platí Archimedov zákon len v kvapalinách a ďalšie. Vo vyše hodinovom programe boli zábavnou formou predvedené pokusy, ktorých podstatu sa snažili vyjadriť predovšetkým prítomní žiaci.
Po skončení prezentácie sa žiaci presunuli do Elektrárne Piešťany, kde bol pre nich pripravený program „Ako oklamať naše zmysly“, ktorý bol zameraný na pokusy so svetlom. Žiaci riešili rôzne úlohy, porovnávali pohľadnice s 2D a 3D vzhľadom, zisťovali, ako sa dá vytvoriť 3D vnem na obrázku. S pripravenými pomôckami vytvorili zdanie hologramu a s pomocou lektoriek sa snažili vysvetliť princíp jeho tvorby.
Žiaci prežili príjemný a zaujímavý deň a prehĺbili si vedomosti z rôznych oblastí fyziky.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA