Gaudeamus v Nitre

Gaudeamus v Nitre

Dňa 27. 9. 2018 sa brány výstaviska Agrokomplex v Nitre otvorili pre všetkých študentov a výchovných poradcov, ktorí hľadajú alebo pomáhajú hľadať smer budúcej profesijnej orientácie.
Naozaj neskutočné množstvo odborov, fakúlt, zameraní, ktorými sa mladí ľudia môžu vydať nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Evidentný bol najmä súčasný príklon k technickým a ekonomickým smerom, ale tiež systém duálneho vzdelávania na vysokej škole, ktorý študentom okrem zaručeného finančného príjmu počas štúdia ponúka aj možnosť získania dokonca aj štvorročnej praxe v odbore. No, naozaj neskutočné; od manažmentu cez kriminológiu a lesníctvo až k teológii či žurnalistike. Stačí spoznať samého seba a dobre si vybrať.

Facebook

Youtube kanál