3.BA v profesionálnom laboratóriu

3.BA v profesionálnom laboratóriu

Naša škola už dlhšiu dobu spolupracuje s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch. Práve preto sa naši študenti  rozhodli efektívne využiť čas počas maturít a vo štvrtok, 15.3.2018, sa trieda 3.BA zúčastnila exkurzie do tohto špecializovaného odborného laboratória. Študenti si mohli prezrieť priestory, kde sa vykonávajú najrôznejšie biologické pozorovania či chemické experimenty. Mohli si vyskúšať titračnú reakciu hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkovej a zistiť tak koncentráciu roztoku s neznámou koncentráciou, rovnako ako aj zistiť pH vody. V biologickej časti mali študenti možnosť sledovať pod špeciálnym mikroskopom semená a plody najrôznejších druhov rastlín. Zaujímavé bolo aj pozorovanie vošiek a molíc či dokonca vlasov, pokožky a ľudskej krvi. 
Vidieť a vyskúšať si prácu v takomto profesionálnom laboratóriu bolo pre nás všetkých skvelou skúsenosťou a veľmi radi si tento zážitok čoskoro opäť zopakujeme. 
 

Facebook

Youtube kanál