Výskum chemických a biologických procesov v laboratórnych podmienkach

Výskum chemických a biologických procesov v laboratórnych podmienkach

Dňa 9.2018 žiaci 4. BA triedy naplno využili možnosti, ktoré im poskytujeme a zúčastnili sa praktického vyučovania vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Tentoraz okrem pokusov z chémie pracovali aj na výskume biológie rastlín. Konkrétne na odbornej činnosti pri titrácii a mikroskopickom skúmaní rastlinných semien. Výskumná činnosť bola obohatená i exkurziou do génovej banky, kde sa oboznámili s unikátnymi úschovňami semien hospodárskych plodín a liečivých rastlín. Žiaci dostali odborný výklad a nabrali tak veľa znalostí priamo od odborníkov z praxe.

Facebook

Youtube kanál