Vedomosti sa najlepšie nadobúdajú skúsenosťami

Vedomosti sa najlepšie nadobúdajú skúsenosťami

Táto skutočnosť je nám dobre známa, a preto našim žiakom poskytujeme vždy čo najlepšiu možnosť svoje teoretické vedomosti pretaviť do praxe. Úspešne sme nadviazali spoluprácu s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý našej škole poskytol svoje laboratórium.
Dňa 12.1.2018 si v laboratóriu ústavu naši žiaci, navštevujúci seminár z chémie, skúsili v praxi prácu s moderným, profesionálnym vybavením. Pokusmi si vyskúšali neutralizačnú a acidobázickú titráciu. Profesionálne vybavenie laboratória ocenili hlavne naši maturanti, nakoľko budú pripravení na prácu s takýmito pomôckami a materiálom počas štúdia na vysokej škole.
Tieto základné chemické pokusy a výsledky práce podnietili záujem aj u ostatných študentov, preto so súhlasom Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, budú tento ústav navštevovať v rámci hodín chémie aj žiaci, ktorí nemajú seminár z chémie.
Sme radi, že našim žiakom, aj v spolupráci s dobrými partnermi, poskytujeme stále nové a lepšie príležitosti k rozvoju ich vedomostí a praktických zručností.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA