Olympiáda kritického myslenia – 2024 – Celoslovenské kolo

Olympiáda kritického myslenia – 2024 – Celoslovenské kolo

Naši žiaci sa po dvoch rokoch opäť zúčastnili celoslovenského kola OKM. Tentokrát sme mali zastúpenie v oboch kategóriách. V mladších žiakoch nás reprezentoval Patrik Ilenčík a v kategórií starších žiakov to boli Anabela Bugárová a Alex Holovič.

Finále sa skladalo z dvoch častí – písomný test a následná prezentácia pripraveného argumentu. Test sa zameriaval na preverenie mediálnej gramotnosti, overovanie informácií a čítanie s porozumením. Žiaci si v argumente mohli zvoliť súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko.

Jednotlivé témy:

1. kategória: „Politická satira prináša viac škody ako úžitku“

2. kategória: „Pozitívna diskriminácia je škodlivý koncept.“

V rámci svojej kategórii Patrik Ilenčík obsadil 18. miesto. Alex Holovič získal pre našu školu 13. miesto a Anabel Bugárová 17.miesto.

Veľké finále sa uskutočnilo v Primaciálnom paláci v Zrkadlovej sieni. Boli sme svedkami aj besedy s porotcami medzi ktorými vynikali mená ako Marta Jančkárová, redaktorka RTVS a Michal Vašečka, uznávaní sociológ. Držíme naším žiakom palce a veríme, že o rok sa znova sa zúčastníme.

Vyjadrenia žiakov:

Finále OKM mi poskytlo príležitosť stretnúť veľa príjemných ľudí, s ktorými sa dvojdňové podujatie veľmi príjemne trávilo. Taktiež mi to pomohlo zlepšiť svoje argumentačné schopnosti a zistiť, kde mám v kritickom myslení ešte rezervy, čo je tiež užitočné a verím, že mi to pomôže sa do budúcnosti zlepšiť.“ Anabela Bugárová 3BA

„Tohtoročne finále Olympiády kritického myslenia prebiehalo v Bratislave na univerzite STU FEI, kde hneď po príchode nám boli dané tričká ako dar za účasť na tejto súťaži. Finále sa delilo na dve časti: 1. argumentácia pred porotou 2. online test. Ja ako účastník nižšej kategórie, som začínal argumentáciou pred porotou, ktorá bola profesionálna a dávala vecné otázky k mojej reči. Online test prebiehal podobne profesionálne. Počas celého finále boli všetci priateľskí. Boj o prvé tri miesta prebiehal v Primaciálnom paláci, kde nám bolo ponúknutie aj občerstvenie. Celkovo by som toto finále zhrnul ako veľmi profesionálne prevedenú súťaž a ako dobrú skúsenosť do života.“ Patrik Ilenčík 2BA

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA