Žiaci bilingválnych gymnázií po roku znova ukázali svoj talent na dramatickom festivale vo Vrbovom

Žiaci bilingválnych gymnázií po roku znova ukázali svoj talent na dramatickom festivale vo Vrbovom

Gymnázium J.B. Magina vo Vrbovom organizovalo už 5. ročník celoslovenského dramatického festivalu pod názvom „Zahrajme to tvorivo“. Keď sme sa pred piatimi rokmi na našom malom gymnáziu  začali pohrávať s myšlienkou organizovať takýto festival, ani nám nenapadlo, že budeme o ňom hovoriť ako o festivale s celoslovenskou účasťou a že náš festival ovplyvní aj obsah vzdelávania na niektorých bilingválnych gymnáziách. Od vedenia niektorých škôl sme sa totiž dozvedeli, že náš festival ich oslovil natoľko, že zaradili do vyučovania predmet dramatická výchova. Nuž ak táto aktivita dopomohla žiakom rozvíjať svoj talent a vniesť inovatívnosť do vzdelávania, tak to veľké úsilie - spojené s jeho organizovaním, stálo za to. 

Témou aktuálneho ročníka boli ženské autorky 19. storočia, takže si diváci po skončení festivalu odnášali silný vzdelávací a  kultúrny zážitok.

Tento ročník, čo sa týka obsadenia jednotlivých divadelných súborov, bol naozaj veľmi silný. Festivalu sa zúčastnilo 7 tímov, ktoré tvorili žiaci anglických bilingválnych tried, a to: Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom, P. de Coubertina v Piešťanoch, Gymnázia J. Hollého v Trnave, Gymnázia L. Dúbravu  z Dunajskej Stredy, Gymnázia A. Kmeťa z Banskej Štiavnice,  Gymnázia I. Kupca z Hlohovca a súkromného gymnázia z Ružomberka.

Porota, ktorú tvorili zástupcovia mesta Vrbové - p. viceprimátor Mgr. M. Opatovský, vedúci útvaru kultúry a školstva Mgr. R. Jobus a riaditeľka štátnej jazykovej školy v Trenčine Mgr. B.  Kaduková - to nemali vôbec ľahké, no museli sa predsa len dohodnúť, komu odovzdajú víťazné trofeje. A tu sú výsledky:

Za najlepšie  scénické prevedenie boli ocenení:

  1. miesto - Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda s predstavením L.Malcott: Little women
  2. miesto - Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica s predstavením od Jane Austen: Pýcha a predsudok,
  3. miesto - Gymnázium  J. B. Magina,  Vrbové s predstavením od M. Shelley: Frankestein

Najlepší ženský herecký výkon: predstaviteľka p. Benettovej z Gymnázia Banská Štiavnica

Najlepší mužský herecký výkon: predstaviteľ Frankesteina, Gymnázium  J. B. Magina  Vrbové

Cena poroty: Gymnázium J. Hollého v Trnave za predstavenie Pýcha a predsudok od J. Austen

Na záver chceme poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa nad rámec svojich pracovných povinností venovali práci s týmito talentovanými žiakmi. Obzvlášť sa chceme poďakovať Trnavskému samosprávnemu kraju a Mestu Vrbové, bez pomoci ktorých by sme túto akciu nedokázali usporiadať.

Vedenie školy Gymnázia vo Vrbovom

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA