Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Posledný júnový štvrtok sme sa v aule školy slávnostne rozlúčili so školským rokom 2021/2022.

Po štátnej hymne zaznel príhovor predsedu žiackej školskej rady Adama Kinzela, ktorý zhodnotil školský rok z pohľadu žiakov.

Riaditeľka školy Mgr. Henrieta Gromanová slávnostným príhovorom vyzdvihla úspešných študentov, ktorí svojimi vynikajúcimi študijnými výsledkami reprezentovali naše gymnázium.

Študneti boli ocenení za výborný prospech ale aj za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, v Stredoškolskej odbornej činnosti a rôznych súťažiach.

V prospechovej súťaži riaditeľka školy ocenila „skokanov“ roka – žiakov, ktorí si výrazne zlepšili svoje výchovno-vzdelávacie výsledky. Z jej rúk si prebrali cenu aj úspešní riešitelia projektu Bars a víťazi projektov k Participatívnemu rozpočtu pre SŠ.

Mgr. Pavol Koiš odovzdal diplomy jednotlivcom aj tímom za výborné športové úspechy na Župnej olympiáde a v súťaži Župný Race 2022.

 

Prajeme Vám veľa oddychu, slnka a príjemné prežitie letných prázdnin!!!

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA