Otvorená hodina dejepisu v ruskom jazyku

Otvorená hodina dejepisu v ruskom jazyku

Dňa 17.9.2018 naša škola privítala delegáciu z ruskej partnerskej školy z Votkinska.Bol to veľmi netradičný deň najmä pre našich študentov, keďže riaditeľka Votkinského lýcea sa rozhodla odučiť dve hodiny  dejepisu. Témou týchto dvoch hodín boli „ Osobnosti svetovej histórie“
V úvode p. riaditeľka predstavila tému hodiny zábavným spôsobom, keď ukazovala rôzne predmety a žiaci mali uhádnuť ku komu daný predmet patrí. Postupne žiakom predstavila slávne svetové osobnosti z histórie, pričom ku každej osobnosti podala zaujímavé informácie.
V tretej časti žiaci pracovali v skupinách a  museli ku každej osobnosti nájsť výstižné podstatné, prídavné meno a sloveso. Záver tiež patril spätnej väzbe a z odpovedí žiakov bolo jasné, že si z týchto dvoch hodín odniesli veľmi veľa.  
Na tieto hodiny boli pozvaní odborníci z oblasti školstva a to dvaja zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie, dvaja zástupcovia Okresného úradu Trnava, odboru školstva , p. Anna Novgorodova z ruského veľvyslanectva v Bratislave  ako aj  učitelia z ruských bilingválnych gymnázií na Slovensku. Naši odborníci sa zhodli, že boli veľmi radi, že sa mohli osobne zúčastniť týchto skvelých vyučovacích hodín a vymeniť si tak skúsenosti z oblasti vzdelávania našich krajín.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA