Spolupráca s partnerskou školou v Ruskej federácií

Spolupráca s partnerskou školou v Ruskej federácií

V dňoch od 20.5.2018 do 26.5.2018 sme absolvovali prvú návštevu partnerskej školy, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Rusko. Podpísali sme dohodu o budúcej spolupráci, ktorá bude spočívať nielen vo výmenných jazykových pobytoch našich študentov, ale aj výmenných odborných stáží slovenských a ruských učiteľov našich gymnázií. Návšteva našich ruských partnerov na našej škole by sa mala uskutočniť 3 septembrový týždeň .

Spoluprácou so školou priamo v Ruskej federácií dostanú naši žiaci jedinečnú možnosť študovať ruský jazyk a ruskú kultúru. Pre tých, ktorí sa rozhodnú smerovať svoju kariéru na východ bude štúdium ruského jazyka na našom gymnáziu výborným štartom. Žiaci sa dostanú do kontaktu s prirodzeným prostredím, v ktorom sa ruský jazyk používa a vyvíja.  Nadviažu dôležité kontakty a získajú aj kamarátov, s ktorými budú komunikovať a spolupracovať aj po ukončení štúdia na našom gymnáziu.

Sme radi, že opäť môžeme našim žiakom poskytnúť nové možnosti štúdia a rozvoja ich osobností.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA