Projekt Island

Projekt Island

V školskom roku 2015/2016 sme nadviazali spoluprácu medzi našim gymnáziom a  islandskou školou novým environmentálnym projektom nazvaným "Zvyšovanie environmentálneho povedomia študentov a škôl". Tento projekt obsahuje výmenu študentov, ktorí navštevujú tieto školy. V novembri navštívili slovenskí študenti mesto Akranes, ktoré sa nachádza asi 50 km od hlavného mesta Reykjavík. Študenti sa dozvedeli viac o krajine, kultúre a tradíciách. Hlavným bodom spolupráce však bolo pracovať na projekte zameranom na prírodu. Vzhľadom na skutočnosť, že táto téma nie je medzi mládežou dostatočne rozšírená, snažíme sa o nej informovať. Projekt zahŕňal aktivity v oblasti životného prostredia, workshopy pre základné školy, on-line konferencie atď.

Žiaci nášho gymnázia aj žiaci islandskej školy hodnotili projekt veľmi pozitívne. Umožnil im získať nové vedomosti z environmentalistiky a hlavne nový pohľad na celú túto problematiku.

Navštívte stránku venovanú projektu.

Facebook

Youtube kanál