Inovačný workshop

Inovačný workshop

Žiaci  4.BA triedy sa zúčastnili inovačného workshopu, ktorý prebiehal v spolupráci so slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou patriacou pod ministerstvo hospodárstva.

Počas 4 hodinového workshopu sa žiaci zoznámili s procesmi inovačného procesu a lektori ukázali študentom, ako myslieť kreatívne a inovatívne.

Prostredníctvom hier, testu a rozhovorov mali možnosť osvojiť si kreatívne myslenie. Predviedli im aj jednu konkrétnu techniku, ako prísť na nové nápady. Tú si mohli priamo počas workshopu vyskúšať na konkrétnom zadaní, ktoré znelo:  Ako inovovať dištančné vzdelávanie?

Nápady budeme ďalej rozvíjať na hodinách aplikovanej ekonómie a pokúsime sa zlepšiť vzdelávací proces, ktorý momentálne prebieha online, tak aby sme dosahovali čo najlepšie výsledky.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA