Triedy a rozvrhy

Po kliknutí sa dostanete k informáciám/prihláseniu/mailovým adresám/orientačnému plánu školy:

zoznam tried rozvrhy triedny učiteľ/učebňa zastupujúci triedny učiteľ
1BA rozvrh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa  214
 
1BB rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa  212

 

2BA rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa 122

 
2BB rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa 211

 
3A rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3BA rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 120

 
4A rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4BA rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5BA rozvrh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.