Triedy a rozvrhy

Po kliknutí sa dostanete k informáciám/prihláseniu/mailovým adresám/orientačnému plánu školy:

zoznam tried rozvrhy triedny učiteľ/učebňa zastupujúci triedny učiteľ
1BA rozvrh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa  215
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1BB rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa 125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2BA rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa  214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2BB rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa  212

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3BA rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa 122

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3BB rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., učebňa 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4A rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4BA rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5BA rozvrh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.učebňa 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.