DofE

Motivačné techniky

Motivačné techniky

Dať si pauzu, oddýchnuť si od DofE, vyčistiť si hlavu a nastaviť si dátum odkedy začnete DofE opäť pravidelne plniť. Pripraviť sa mentálne aj fyzicky. Počas tejto prestávky je veľmi dôležité zamerať sa na vnútornú motiváciu, pretože na plnenie vašich cieľov sa budete chcieť opäť vnútorne nas...

Máme Z DofE Prvé Striebra!

Máme Z DofE Prvé Striebra!

Rok sa z rokom zišiel a na našej škole máme nových ocenených Ceny vojvodu Edinburgu (DofE). Po prvýkrát sme si vyskúšali oceňovanie v priestoroch našej školy a zároveň po prvýkrát na škole máme aj strieborných ocenených. Ceny odovzdala účastníkom programu DofE za prítomnosti žiakov triedy 1BA a 1BB ...

Hodnotiaca prezentácia DofE za školský rok 2022/2023
DofE Posted: 07 July 2023

Hodnotiaca prezentácia DofE za školský rok 2022/2023

Milí naši priaznivci, predkladáme hodnotiacu  prezentáciu aktivít DofE.                           

Aktivity našich dofákov
DofE Posted: 16 May 2023

Aktivity našich dofákov

Keď chceš selfie z expedície - zamakaj práve teraz!!!

Keď chceš selfie z expedície - zamakaj práve teraz!!!

Slávnostná recepcia u britského veľvyslanca na Slovensku Nigela Bakera

Slávnostná recepcia u britského veľvyslanca na Slovensku Nigela Bakera

Dňa 27.10. 2022 privítal pán veľvyslanec Nigel Baker vo svojej rezidencii učiteľov z celého Slovenska spolupracujúcich na programe DofE Slovensko - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Hlavnou témou podujatia bolo vyjadrenie vďaky za ich angažovanosť a prácu s mladými ľuďmi. ...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA