Oznamy

Dištančná forma vyučovania od stredy 1.12.2021

Dištančná forma vyučovania od stredy 1.12.2021

Týmto Vám oznamujeme, že od stredy 01.12.2021 (až do odvolania) prechádzajú stredné školy vrátane 8. ročných gymnázií v okresoch Piešťany a Trnava na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie od 1.12.2021 bude prebiehať dištančnou formou cez MS OFFICE 365 - aplikácia TEAMS podľa aktuálne platn...

Nový školský semafor

Nový školský semafor

Zverejňujme Nový školský semafor (klik) - platný od 26.11.2021.  Prikladáme aj nové vyhlásenie o bezpríznakovosti (klik) pre žiakov školy, ktoré rodič/plnoletý žiak predkladá po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.  ...

Online KURZ k prijímaciemu konaniu

Online KURZ k prijímaciemu konaniu

Chceš študovať na našom gymnáziu? pozri si krátke video - ako to u nás chodí...KLIKNI SEM Máš strach z prijímačiek? Chceš si vyskúšať „prijímačkový“ test a zistiť svoju úspešnosť? Chceš sa niečo nové naučiť? Pozývame ťa na online KURZ k prijímaciemu konaniu, ktorý sa uskutoční v sobot...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA