Oznamy

Prenájom školského bufetu v novom školskom roku

Prenájom školského bufetu v novom školskom roku

Zverejňujeme zámer o priamom nájme nebytového priestoru - školského bufetu v objekte Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 92203 Vrbové. Predpokladaná doba: od októbra 2021 do 30.6.2024 Posledný deň prijímania ponúk je 6.9.2021 do 12:00 hod. Obhliadku priestoru je ...

Od septembra sa zapájame...

Od septembra sa zapájame...

Program DofE na Gymnáziu Jána Balzatára Magina Vrbové: Naša škola sa rozhodla zapojiť do vzdelávacieho programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu v júni 2021. Dôvodom je skutočnosť, že  dobrovoľníctvo je pre nás jedným z kľúčových nástrojov v rámci vzdelávania mladýc...

Lúčili sme sa nie len so školským rokom

Lúčili sme sa nie len so školským rokom

Ukončenie tohto školského roka bolo pre nás sviatočne krásne a smutné zároveň. Lúčili sa s nami štyri naše drahé kolegyne Milenka, Zuzka, Mirka a Veronika. Milenka a Zuzka boli dlhoročnými priateľkami, správnymi ľuďmi a skvelými pedagógmi. Za všetko, čo ste obe pr...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA