Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ, TSV riaditeľka školy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF zástupkyňa riaditeľky This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, GER, RRK, RJG, UKL   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Da Mgr. Simon Dawson ANJ, AJG, GAj, OLA, RAK   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
He Mgr. Natália Hermannová AJG, AAA, AKO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hl Mgr. Dominika Hlivková AJG, GAJ, PWJ, RAK   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hu Mgr. Jana Huťová PhD. RJG, RUJ, RUL, UKL   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová AAA, AJG, SJL   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE, PSY   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ko Mgr. Lucia Koštialiková DER, GRJ, OLU, RUJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kr Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, BIO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, APE, BSE, ECS, ECO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pa Mgr. Ivana Pádejová BIO, GEG, TSV, UKL   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, NBV, ESI   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, NEJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, RAK   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ur Mgr. Ondrejka Urbanová FRJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LA Graham Jonathan Sedgwick AAA, AKO, ANJ, AJG, OLA, RAK zahraničný lektor ANJ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LR Zhanna Zhakulina DER, RKK zahraničný lektor RUJ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra MAT Matematika
AJG Anglická gramatika NBV Náboženská výchova
AKO Anglická konverzácia NEJ Nemecký jazyk
ANJ Anglický jazyk OBN Občianska náuka
APE Aplikovaná ekonómia OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
BIO Biológia OLU Odborná terminológia v ruskom  jazyku
BSE Business english PSE Prírodovedný seminár
CVM Cvičenia z matematiky PSY Psychológia
DEJ Dejepis PWJ Písanie v anglickom jazyku
DER Dejinný prehľad Ruska PYE Psychosociálny tréning
ECO Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
ECS Seminar in Economics RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RRK Reálie rusky hovoriacich krajín
ETV Etická výchova RUJ Ruský jazyk
FRJ Francúzsky jazyk SEB Seminár z biológie
FYZ Fyzika SEC Seminár z chémie
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SED Seminár z dejepisu
GEG Geografia SEG Seminár z geografie
GER Geografia v ruskom jazyku SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
    UKL Umenie a kultúra