VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

Školy sú zatvorené a zívajú prázdnotou.

Ponúkame našim budúcim prváčikom aspoň virtuálnu prehliadku našej školy.

Pozrite si spolu s nami:

AREÁL A OKOLIE ŠKOLY

AULU GYMNÁZIA

CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

PRÍRODOVEDNÚ UČEBŇU

ŠTUDENTSKÝ KLUB A KNIŽNICU

JEDNU Z NAŠICH TRIED

Pohodlne sa usaďte a poďte s nami na prehliadku. Možno bude zaujímavá aj pre našich študentov, ktorí sa už dlhú dobu učia z domu.