Aplikovaná ekonómia

Školské firmy - Prezentačné zručnosti s AT&T

Školské firmy - Prezentačné zručnosti s AT&T

Naši žiaci sa v rámci školských firiem zúčastňujú rôznych podujatí, ako napr. školenie managementu, programu bankári do škôl, či na poslednom workshope Prezentačné zručnosti s AT&T v Bratislave. Pevne veríme, že ste strávili príjemný a užitočný čas s manažérmi AT&T a zároveň sa dozvedeli ...

Školenie prezidentov

Školenie prezidentov

V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia sme sa zúčastnili online konferencie pre prezidentov a viceprezidentov JA firiem. Viac ako 150 účastníkov s nadšením počúvali príbehy bývalých absolventov Aplikovanej ekonómie. Prvý segment bol venovaný pánovi Petrovi Pašekovi, ktorý je momentálne riadite...

Inovačný workshop

Inovačný workshop

Žiaci  4.BA triedy sa zúčastnili inovačného workshopu, ktorý prebiehal v spolupráci so slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou patriacou pod ministerstvo hospodárstva. Počas 4 hodinového workshopu sa žiaci zoznámili s procesmi inovačného procesu a lektori ukázali študent...

Úspešné ukončenie Tuzec Ja firmy

Úspešné ukončenie Tuzec Ja firmy

Tento rok, napriek zmene formy vyučovania a možnosti pokračovať fyzicky v obchodnej činnosti, môžem povedať, že si žiaci 4.BA počínali v podnikaní vynikajúco. Toto je predmet kde sa z klasického učiteľa stáva motivátor, mentor, ktorý neznámkuje a neopravuje písomky a ...

Vianočné trhy aj s našou firmou

Vianočné trhy aj s našou firmou

Tešíme sa na Vás na Vianočných trhoch. 

Webinár - kritické myslenie

Webinár - kritické myslenie

  Orientovať sa v množstve informácii nie je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Preto sa žiaci 4.BA triedy sa zúčastnili webináru, ktorý prebiehal  formou online rozhovoru s novinárkou ekonomickej sekcie p. Ščechovičovou, ktorá poukázala najmä na dôležitosť kritického mysl...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA