Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo ZRP

 

Prehľad čerpania za školský rok 2018/ 2019