Vzdelávanie 2022/2023

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Preventívne psychologické poradenstvo:

Školenie IKT 1.MODUL - Základná práca s EDUPAGE

- pre pedagogických zamestnancov

16.9.2022

 

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 93%

Názov: Aj v učiteľovi je líder

Poskytovateľ: SKILLFILL s.r.o. Malé Dvorníky

Rozsah programu vzdelávania: 10 hod.

Obsah vzdelávania: 

- uvažujme ako líder

- zameranie sa na priority

- budovanie vzťahov a vedenie druhých ľudí

- zladenie tímu na dosiahnutie cieľa

- koučovací rozhovor

- kultúra spätnej väzby

- riadenie vlastného času a energie

Dátum: 24.10.2023

Fotodokumentácia - KLIK

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 85 %