Vzdelávanie 2021/2022

   

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Preventívne psychologické poradenstvo:

Školenie o kybernetickej bezpečnosti

Formou offline školenia, poskytovateľ osobnyudaj.sk

11.12.2021 - 21.12.2021

absolvovali DVAJA

začínajúci pedagogickí zamestnanci

Hodnotenie:

Školenie IKT 1.Modul - Hygiena pri práci s počítačom

14.09.2021

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 86 %

Školenie IKT 2.Modul - Práca s programom EXCEL

12.10. 2021 a 22.12.2021

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 86 %

Školenie IKT 3. Modul - Práca v prostredí Office 365

20.12. 2021 a 22.12.2021

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 94 %

Školenie IKT 4. Modul - Všeobecné digitálne zručnosti

21.12.2021 a 22.12.2021

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 92,2 %

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – zmeny od 01.01.2022

21.12.2021

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 90,2 %

Zákon č. 415/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – zmeny od 19.11.2021

20.12.2021

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 90,2 %

Princípy správneho hodnotenia žiakov a diagnostika žiackych odpovedí
30.06. 2022 - 01.07.2022

   

Hodnotenie:

Som spokojná/ý – 91 %