Trieda 3. A

Dňa 29.10.2019 na hodine konverzácie z anglického jazyka sme viedli diskusiu na tému Šport, pričom sme boli rozdelení do troch skupín.

Našou úlohou bolo formou myšlienkových máp zhrnúť poznatky z jednotlivých podtém.

V niektorých skupinách to išlo ľahšie, v iných to bolo zložitejšie.

No zhodli sme sa na jednom, že  bez dobrej spolupráce a efektívneho rozdelenia práce v skupinách to ide o mnoho ťažšie:)