Imatrikulácie prvákov 2014

Imatrikulácie prvákov 2014

Dňa 20. novembra 2014 sa v priestoroch auly našej školy konala imatrikulácia – oficiálne prijatie prvákov. Tento rok sa niesla v znamení farmárskeho života. Prváci prichádzali do školy so slamenými klobúkmi na hlavách, oblečení v kockovaných košeliach, džínsoch a pracovných odevoch. Organizátormi boli ako každoročne študenti tretích ročníkov, ktorí si pripravili špeciálny program. Na úvod našich prváčikov čakala prísaha a „uvítacia brána“, neskôr zábavné úlohy a scénky. Vo väčšine prípadov museli prváci podstúpiť skúšku odvahy, keď dievčatá holili chlapcom nohy, museli vyťahovať malé predmety z nádob plnej zmiešaných tekutín, recitovaním básničky so šumienkou v ústach či vyskúšaním hustoty vlastnoručne namiešaných bielkov nad svojou hlavou. Tretiaci boli viditeľne spokojní, vyšantili sa na prvákoch, ohadzovanie vajíčkami a pitie namiešaného „koktejlu“ nováčikmi si dosýta užili. V tento netradičný deň prišli podporiť nových prvákov i naši najstarší študenti, ktorí svojich favoritov vo veľkom povzbudzovali. Prváci zvládli pripravené úlohy veľmi statočne. S pomedzi troch tried 3. ročníkov zvíťazila trieda 1. BA. Ako pamiatku na imatrikuláciu si všetci študenti odniesli pamätníčky od svojich triednych učiteľov. Poďakovanie patrí všetkým študentom i učiteľom, ktorí pomáhali pri príprave a aktívnej účasti na programe imatrikulácii.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA